Taxi Verboven Vracht

ADR-transport (vervoer gevaarlijke stoffen)

Veilig transport van gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bestaan speciale Europese regels (ADR-regels). En dit is geen overbodige luxe. ADR-transport vergt namelijk heel wat kennis en ervaring. Niet enkel van de organisatie maar ook van de individuele chauffeur.

Ervaren chauffeurs met ADR-attest

Tvv heeft de nodige knowhow in huis rond ADR-transport. Net als onze chauffeurs trouwens. Zij zijn speciaal opgeleid om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Bovendien beschikken ze stuk voor stuk over een ADR-attest én de nodige ervaring.

Ook al onze voertuigen zijn aangepast met de meest moderne uitrustingen.

ADR in de haven

In de haven moeten de ADR-regels vaak toegepast worden. Haventransport is ons dan ook niet vreemd.

Wat is ADR-transport?

ADR staat voor 'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route' en is een Europees verdrag waarin de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd. Deze speciale wetgeving geldt bijvoorbeeld voor het transport van gassen, bijtende vloeistoffen en chemisch afval. Chauffeurs moeten voor ADR-transport een speciale opleiding volgen en ook de vrachtwagens waarmee ze rijden zijn speciaal aangepast.

Meer weten over ADR en onze transportservice? Neem contact op met Tvv.

Terug naar dienstenoverzicht